เครื่องประดับแฟชั่น เครื่องประดับเกาหลี

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ จัดเรียงข้อมูล

Smart Defrag 1.30

Smart Defrag 1.30

สุดยอดโปรแกรมจัดเรียงข้อมูล หรือที่เรียกกันว่าโปรแกรมดีแฟรกเมนต์ นอกจากจะสามารถทำดีแฟรกเมนต์ในโหมดปกติแล้ว ยังมีโหมด Deep Optimize ซึ่งทำให้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ของเราเรียงตัวกันเป็นระเบียบมากขึ้น